Stożki pirometryczne

Stożki pirometryczne do pomiaru temperatury w trakcie wypału.