TO MNIE KRĘCI - Warsztaty Toczenia Na Kole Garncarskim II stopnia