Szkoła Ceramiki

Szkoła Ceramiq jest miejscem rozwijania zdolności artystycznych, uwrażliwiania na sztukę oraz zdobywania praktycznych umiejętności tworzenia ceramiki artystycznej.

Uczymy ceramiki na każdym poziomie zaawansowania. Początkujących ceramików zapraszamy na Kurs podstawowy, a dla tych bardziej doświadczonych, mamy wybór warsztatów tematycznych, z różnych dziedzin ceramiki i pokrewnych.

Zainteresowanym zdobyciem gruntownej wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia samodzielnej działalności twórczej, pracy zawodowej lub dalszych studiów, proponujemy 2-letni program kształcenia. Szkoła Ceramiki Ceramiq jest niepubliczną szkołą artystyczną, która kształci w dziedzinie ceramiki artystyczne. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w formie wykładów, konsultacji, ćwiczeń oraz plenerów. Wiedza i doświadczenie grona wykładowców złożonych z artystów i mgr sztuki umożliwia uczniom poznanie warsztatu pracy i rozwój artystyczny według indywidualnych potrzeb.

Do dyspozycji uczniów szkoły i uczestników warsztatów pozostają doskonale wyposażone pracownie, gdzie udostępniamy m.in. walcarki do gliny, komora do szkliwienia, koła garncarskie, prasa do technik graficznych, piec komorowy i piece kręgowe. Zapraszamy do korzystania z pracowni od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 18.00 oraz w soboty od 10:00 do 15:00 (ograniczenia dostępu w wybrane soboty zgodnie z grafikiem zjazdów szkoły). Pracownia szkoły mieści się przy ul. Czyżewskiej 5 w Warszawie w Dzielnicy Mokotów.

Więcej informacji o szkole ceramiki znajdziesz na stronie internetowej szkoły.