Szkoła Ceramiki

Szkoła Ceramiq jest miejscem rozwijania zdolności artystycznych, uwrażliwiania na sztukę oraz pogłębiania wiedzy z zakresu technologii i procesów tworzenia ceramiki artystycznej.

Uczymy ceramiki na każdym poziomie zaawansowania. Początkujących ceramików zapraszamy na Kurs podstawowy, a dla tych bardziej doświadczonych, mamy wybór warsztatów tematycznych, z różnych dziedzin ceramiki i pokrewnych.

Zainteresowanym zdobyciem gruntownej wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia samodzielnej działalności twórczej, pracy zawodowej lub dalszych studiów, proponujemy 2-letni program kształcenia. Szkoła Ceramiki Ceramiq jest niepubliczną szkołą artystyczną, która kształci w dziedzinie ceramiki artystyczne. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w formie wykładów, konsultacji, ćwiczeń oraz plenerów. Wiedza i doświadczenie grona wykładowców złożonych z artystów i mgr sztuki umożliwia uczniom poznanie warsztatu pracy i rozwój artystyczny według indywidualnych potrzeb.

Do dyspozycji uczniów szkoły i uczestników warsztatów pozostają doskonale wyposażone pracownie, gdzie udostępniamy m.in. walcarki do gliny, komora do szkliwienia, koła garncarskie, prasa do technik graficznych, piec komorowy i piece kręgowe. Zapraszamy do korzystania z pracowni od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 18.00 oraz w soboty od 10:00 do 15:00 (ograniczenia dostępu w wybrane soboty zgodnie z grafikiem zjazdów szkoły). Pracownia szkoły mieści się przy ul. Czyżewskiej 5 w Warszawie w Dzielnicy Mokotów.

Więcej informacji o szkole ceramiki znajdziesz na stronie internetowej szkoły.