Szkoła Ceramiki

Szkoła Ceramiq jest miejscem rozwijania zdolności artystycznych, uwrażliwiania na sztukę oraz pogłębiania wiedzy z zakresu technologii i procesów tworzenia ceramiki artystycznej. Jej celem jest stworzenie warunków do zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia samodzielnej działalności twórczej, pracy zawodowej lub dalszych studiów.

Szkoła kształci w zawodzie plastyka, w specjalnościach techniki rzeźbiarskie oraz formy użytkowe – specjalizacja ceramika. Jej studentem może zostać osoba pełnoletnia, która ukończyła szkołę ponadgimnazjalną i przeszła pozytywnie rozmowę kwalfikacyjną. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w formie wykładów, konsultacji, ćwiczeń oraz plenerów. Wiedza i doświadczenie grona wykładowców złożonych z artystów i mgr sztuki umożliwia uczniom poznanie warsztatu pracy i rozwój artystyczny według indywidualnych potrzeb.

Dla osób, które nie są studentami a chcą pogłębiać wiedzę w zakresie ceramiki, szkoła organizuje warsztaty (m.in.: rzeźby ceramicznej, podstaw porcelany, toczenia na kole garncarskim,) oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach jako wolny słuchacz.

W styczniu 2015 r. Szkoła Ceramiq otworzyła nową pracownię. Specjalnie przygotowana i wyposażona przestrzeń o powierzchni 250m2 pozwoliła na wzbogacenie naszej oferty edukacyjnej.

Przygotowaliśmy pracownie:
- rzeźbiarską,
- garncarską,
- przestrzeń do szkliwienia prac,
- robienia form.


Do dyspozycji uczniów szkoły i uczestników warsztatów pozostają m.in. walcarki do gliny, komora do szkliwienia, koła garncarskie, prasa do technik graficznych, piec komorowy i piece kręgowe. Zapraszamy do korzystania z pracowni od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 20.00 oraz w soboty od 11:00 do 15:00 (ograniczenia dostępu w wybrane soboty zgodnie z grafikiem zjazdów szkoły). Pracownia mieści się przy ul. Czyżewskiej 5 w Warszawie, Sadyba.


Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej szkoły.