Gadał dziad do obrazu czyli kserografia na ceramice