Reklamacje

Aby złożyć rekalmację dotyczącą zamówienia internetowego:

1. zaloguj się na swoje konto klienta i wypełnij formularz z zakładki Reklamacje

lub

2. napisz do nas maila na adres sklep@ceramiq.pl podając numer zamówienia.

Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Ceramiq.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

Ceramiq.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Ceramiq.pl podany w górnej części Regulaminu, na koszt Ceramiq.pl.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Ceramiq.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Ceramiq.pl albo Ceramiq.pl nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

Ceramiq.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Ceramiq.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż reklamacja została uwzględniona.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Ceramiq.pl W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu "zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.